Dobrodošli

ASA Aleasing d.o.o. osnovan je od strane ASA PREVENT grupacije i ABANKE iz Slovenije u maju 2007 godine. Naš osnovni cilj je našim klijentima, na području cijele BiH, pružiti kvalitetnu i profesionalnu uslugu, uz garantovano povjerenje i sigurnost koje pruža ASA PREVENT i ABANKA, te brzinu i fleksibilnost prilikom rješavanja zahtjeva, bez velikih administrativnih procedura. ASA ALeasing je članica ASA grupacije.

Leasing aranžmane koje Vam nudimo karakterišu:

  • Fleksibilan rok otplate
  • Jasna i transparentna ponuda bez nepredviđenih troškova
  • Mogućnost kreiranja individualne ponude za klijenta
  • Brza i jednostavna obrada zahtjeva

Ostvarite Vaše ciljeve pomoću leasing-a, koji Vam omogućava zakup ili najam predmeta leasing-a.